За община Димитровград и ОбС на БСП

Община Димитровград е разположена на площ от 568 кв. км. Населението й е 66 057 души.

Има залежи на варовик и глина, добиват се инертни и кариерни материали. Общината разполага с голям воден ресурс. В гр. Меричлери се намират минерални извори. Основен дял заема промишлеността.
Водещи отрасли за община Димитровград са: химическата и енергийна промишленост. Водещите фирми развиват дейност в областите: производство на амоняк и амониева силитра; цимент; климатична, вентилационна, въздухопречиствателна и отоплителна техника. На територията на общината се намира и ТЕЦ "Марица 3" АД. Малките и средни предприятия са в секторите текстилна и хранително-вкусова промишленост. Димитровград е на едно от първите места сред общините по обем чуждестранни инвестиции. В областта на селското стопанство най-разпространени за отглеждане в общината са зърнено-фуражните култури, овощните насаждения и зеленчуците. Голямо значение за развитието на общината и на областта е намиращият се в Димитровград пазар за промишлена продукция.

Развитието на туризма също има потенциал, в общината има 39 атрактивни места, които могат да посетят и видят туристите. По-известни са: „Светилище на нимфите” с.Каснаково, защитена месност „Злато поле”, дом-музей „Пеню Пенев”.

 

Общински съвет на БСП – Димитровград

Пламен Панев - Председател

Ангел Георгиев Ангелов - Зам.председател Местно сомоуправление и социална политика

Иван Желязков Караиванов - Зам.председател Медийна политика и информационно обслужване

Бойчо Георгиев Бойчев

Бончо Желязков Димитров

Виолета Русева Желева

Галя Сашева Спасова

Господин Василев Георгиев

Гочо Лозев Желев

Димитър Стоянов Петров

Здравко Стефанов Петков

Иван Пенков Ганев

Красимир Господинов Колев

Мария Атанасова Пройкова

Милена Димитрова Иванова

Михаил Стойков Георгиев

Надежда Николова Андреевска

Недялко Тодоров Бялков

Пенко Иванов Ганев

Пламен Минчев Панев

Румяна Атанасова Димитрова

Сашо Вълков Спасов

Светослав Христов Христов

Татяна Димитрова Димитрова

Тодор Митев Тодоров

Христо Цветков Христов

Хубен Господинов Пончев


http://www.bspdgr.com/https://www.facebook.com/bspdgr За информация относно дейността на ОбС на БСП Димитровград: 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи