За община Димитровград и ОбС на БСП

Община Димитровград е разположена на площ от 568 кв. км. Населението й е 66 057 души.

Има залежи на варовик и глина, добиват се инертни и кариерни материали. Общината разполага с голям воден ресурс. В гр. Меричлери се намират минерални извори. Основен дял заема промишлеността.
Водещи отрасли за община Димитровград са: химическата и енергийна промишленост. Водещите фирми развиват дейност в областите: производство на амоняк и амониева силитра; цимент; климатична, вентилационна, въздухопречиствателна и отоплителна техника. На територията на общината се намира и ТЕЦ "Марица 3" АД. Малките и средни предприятия са в секторите текстилна и хранително-вкусова промишленост. Димитровград е на едно от първите места сред общините по обем чуждестранни инвестиции. В областта на селското стопанство най-разпространени за отглеждане в общината са зърнено-фуражните култури, овощните насаждения и зеленчуците. Голямо значение за развитието на общината и на областта е намиращият се в Димитровград пазар за промишлена продукция.

Развитието на туризма също има потенциал, в общината има 39 атрактивни места, които могат да посетят и видят туристите. По-известни са: „Светилище на нимфите” с.Каснаково, защитена месност „Злато поле”, дом-музей „Пеню Пенев”.

Общински съвет на БСП – Димитровград

Димитър Стоянов Петров
1961 г., семеен, висше образование - специалност педагогика и икономика

общински съветник, председател на OбС на БСП, заместник-председател на ОблС на БСП – Хасково

Тодор Митев Тодоров
1970 г., семеен, висше образование - специалност История

заместник-председател на Oбс на БСП по партийна дейност и медийна политика

Пенко Иванов Ганев
1949 г., семеен, висше образование - специалност  минен инженер
заместник-председател на Oбс на БСП по  местна и коалиционна политика, член на ОблС – Хасково

Сашо Вълков Спасов
1962 г., семеен, висше образование - специалност филология, секретар на ОБС на БСП

Николина Жекова Вълева
1960 г., висше образование-инженер организация на транспорта
секретар на ОбС на БСП, технически сътрудник в ОбС на БСП

Господин Василев Георгиев

1954 г., семеен, висше образование - специалност Българска филология
член на ИБ на ОбС на БСП, член на ОблС на БСП – Хасково

Колю Георгиев Кръстев
1955 г., семеен, висше образование - машинен инженер, заместник-председател на СД
член на ИБ на ОбС на БСП

Христо Цветков Христов
1960 г., семеен, висше образование,  журналист

общински съветник, член на ИБ на ОбС на БСП, член на ОблС

Здравко Стефанов Петков
1943 г., семеен, висше образование - машинен инженер, икономист, частен бизнес

член на ИБ на ОбС на БСП

Христина Златилова Нохчева
1972 г., висше образование - магистър по международни отношения, специализация Балканистика

председател на Общинската организация на Обединението на жените за паритет и солидарност, член на ИБ на ОбС на БСП

Бончо Желязков Димитров
1953 г., семеен, средно-специално образование, бивш кмет на с. Радиево.

Васил Господинов Георгиев
1976 г., висше образование - специалност Финанси и МИО

Данте Иванов Нинов
1947 г.,семеен, висше образование

Мария Атанасова Пройкова
1953 г., семейна, висше образование - специалност Предучилищна педагогика

Гочо Лозев Желев
1943 г., семеен, висше образование - специалност инженер-химик

Николай Янков Янев
1956 г., семеен, висше образование - специалност Икономика

Тотка Стефанова Григорова
1956 г., семейна, висше образование - специалност Руска филология

Красимир Господинов Колев

1969 г., семеен, висше образование - специалност Инженерна физика

Михаил Стойков Георгиев

1962 г., семеен, висше образование

Койчо Николов Вълчев
1954 г., висше образование - ел. оператор, председател на БАС

Милена Димитрова Иванова
1967 г., семейна, висше образование, начален учител в СОУ „Любен Каравелов“

За информация относно дейността на ОбС на БСП Димитровград: 

http://www.bspdgr.com/https://www.facebook.com/bspdgr 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи