За община Харманли и ОбС на БСП

Община Харманли е разположена в централната част на Хасковска област. Населението й е 29 631 жители.

Обиталища имат някои защитени животински видове като черен щъркел, египетски лешояд, късопръст ястреб, змия-гущер и др. Общината е известна и с красивата си природа. Тук се намират ред природни забележителности като "Кюмюрлука" и "Куру дере" - местности с естествени водопади; защитената местност "Дефилето" - дефиле с изключителна природна красота и място за отдих.

Основно място в икономиката на община Харманли заемат промишлеността, селското стопанство и търговията. Водещо място в местната индустрия се отрежда на хранително-вкусовата промишленост, текстилно-шивашкото производство. Има няколко винарски изби. Селското стопанство е силен отрасъл за общината. Отглеждат се основно зърнено хлебни и фуражни култури, зеленчуци, технически култури, бостани и трайни насаждения. За някои от селата на общината (Иваново, Славяново) е особено характерно биволовъдството. 
 

История на БСП-Харманли

Харманлийските социалисти имат основание да се гордеят, че преди осем десетилетия, само няколко години след Бузлуджанския конгрес, в нашия малък град се основава организация на БРСДП. Основаването на партийна организация в Харманли през 1895 г. не е следствие от случайни обстоятелства, а е резултат от една неизбежна, закономерна историческа необходимост, предизвикана от социално икономическото развитие на България в края на миналия век. При тези условия трябва да се изтъкне решаващото значение и на факта, че харманлийската организация последователно израства под влиянието на здравото марксистко ядро в БРСДП, начело с Димитър Благоев. В себе си тя възпитава такива предани дейци като Бельо Бакалов, Никола Господинов, Тодор Бакалов, Атанас Гогов, Атанас Бобев и други., които неотстъпно следват партийната линия в трудния й път в борбата с опортюнизма и шовинизма, в процеса на израстването й като революционна партия. Правилната и издържана от гледна точка на революционния социализъм, тактика на партийните организации в Харманли и Харманлийска околия ги предпазва от опортюнизма. Когато през 1903 г. става разцеплението в партията, именно те са едни от първите, които обявяват своята принадлежност към партията на тесните социалисти. 
Харманлийските социалисти успяват да изградят след Първата световна война общ фронт на работниците, учителите и другите трудови слоеве и провеждат редица съвместни акции срещу политиката на тогавашното правителство. Под решителното влияние на организацията в Харманли се създадават и укрепват партийните организации в редица села и околията. Още в 1918 г. тя създава в града младежка комунистическа организация, която става неин пръв помощник и кадрови резерв. Когато след победата на Великата октомврийска социалистическа революция, на своя Първи конгрес нашата партия се преименува в комунистическа, Харманлийската партийна организация застава в челните редици на борбата за осъществяване на новия революционен курс. В годините след нея партията развива огромна дейност. Няма село, където да не са образувани партийни групи и организации – с.Изворово,Белица, Иваново, Славяново, Черепово, Оряхово и другаде. В законодателните избори през 1920 г. в Харманлийска околия партията печели най-много гласове в окръга. В града – 313 гласа, а в околията 2 600. 
Годините на фашистката диктатура са изпитание както за цялата партия, така и за партийната организация. Макар и в нелегални условия, тя успява да запази своето единство дори след удара, който й е нанесен през 1925 г. Мъченията в затворите и смъртните присъди се оказват жалък опит на фашистката диктатура да разгроми организацията. Нещо повече – въпреки жестоките удари, които понася, тя стои неизменно на своя боен пост, способна да обедини в единен фронт всички демократични и антифашистки сили в града и околията. Харманлийска околия по онова време е театър на истински военни действия – около 3 000 народни синове са арестувани и убивани без съд и присъда. След учредителната конференция на РМС през май 1928 г. в града се създава и легална ремсова организация, в чието ръководство влизат Недялко Николов, Янаки Гайдаджиев и др. В парламентарните избори през март 1938 г. Народният фронт в околията спечелва над 10 000 гласа.
С края на Втората Световна война настъпва и 9 септември 1944 г.. В Харманли този ден идва, подготвен с много мъжество и себеотрицание, с множество акции, водени в условията на фактически окупиран град от фашистката армия. Свободата е извоювана с цената на десетки свидни жертви. Достатъчно да се споменат имената на функционерите на Харманлийската партийна организация: Георги Жечев, Иван Гебешев – секретар на Околийския комитет на БКП, ремсовите ръководители – Маргарит Гогов, Любо Кирилов и Коста Ангелов, двамата партизани – Васил Димов и Иван Ботев.
След 9 септември 1944 г. БКП става ръководна сила в политическия и обществен живот на страната. Макар и формално до 1947 г. тя управлява в коалиция с други леви партии, обединени в Отечествен фронт, а след това до 1989 г. с Български народен съюз. 

 

Общински съвет на БСП - Харманли

Михаил Христов Лисков -Председател

Минка Стоянова  - Зам. председател

Добромира Заркова - Зам. председател

Христо Любомиров

Гено Генев

Йорданка Райчева

Стойчо Панчев

Петко Петков

Кремена Канева

Никола Павлов

Славяна Господинова

Живко Желязков

Фани Димитрова

Пламен Делчев

Любомир Андреев

Добринка Тодорова

Ивелина Тодорова

Петя Делева

Силвия Георгиева

Мирослав Райдовски

Георги Янков

Диана Спирова

Красимира Генева

Росян Колев

Иванка Бойчева

Яна Заркова

Иван Сенков

Димитър  Борисов

Слави Банев

Димчо Чанков

Димитър Сакалов

Дора Чанкова

Тодор Грозев

Иванка Петкова

Атанас Марулев

Милена Павлова

Иван Иванов

За информация относно дейността на ОбС на БСП Харманли: 

http://bsp.harmanli.org/https://www.facebook.com/ustrem.bsp?fref=ts 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи