За община Маджарово и ОбС на БСП

Община Маджарово е разположена в югоизточна България, в склоновете на Източните Родопи и обхваща 4.5% от площта на област Хасково. Населението е 3353 души.

На територията на общината има значителен ресурсен потенциал от благородни метали, които не са достатъчно добре проучени. Разполага с множество минерали.

От видовете, включени в националната Червена книга, на територията на общината се срещат: черен щъркел, скален орел, царски орел, морски орел, египетски лешояд, белоглав лешояд, белогръб и трипръст кълвач. Много ценен вид, който е застрашен от изчезване в световен мащаб, е черният лешояд. Той не гнезди в района, но може да бъде наблюдаван. Особено внимание заслужава белоглавият лешояд. Колонията при град Маджарово е единствената по рода си в България и една от малкото такива в Европа.

Доминиращите отрасли на местната икономика са туризма и селското стопанство. Територията около р. Арда и язовир "Ивайловград" е подходяща за отмора, плуване, риболов и водни спортове. Основен поминък за местното население е земеделието. Традициите в земеделието са свързани с отглеждането на пшеница, ечемик, пъпеши, дини и зеленчуци. 

От значение за развитие на туризма е  богатото културно-историческо наследство. На територията на общината са документирани над 40 недвижими археологически паметници и над 150 скални ниши, пръснати на групи по планинските масиви. В античните селища има две скални гробници и пет светилища. В местността Менека има тракийски некропол от V век пр.н.е. с три земнонасипни куполни гробници. Природна забележителност “Кован Кая”, Защитена местност “Черната скала”, Защитена местност “Момина скала”, Защитена местност “Гюргена”, Меандрите на река Арда, Тракийско мегалитно култово съоръжение “Кромлех”, Тракийски култово-погребален комплекс “Сивридикме–фурнаджика”, Тракийски скални ниши - “Хамбаркая” са част от включените в туристическите маршрути забележителности.

Обищински съвет на БСП - Маджарово

Желязка Янакиева - Председател

Георги Атанасов Новаков - Зам.-председател

Василка Христова Пасева

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи