БСП продължава със срещи за проблемите в образованието

10.10.2017 г.

В гр. Хасково бе проведена среща под надслов “За Делниците на образованието”. В нея взеха участие директори на училища и детски градини, учители, представители на синдикатите. Срещата е част от национална кампания на БСП. Обобщението на тенденциите и предизвикателствата в делника на българското образование ще бъдат представени на кръгла маса в навечерието на Деня на будителите. Участие в срещата взеха народните представители „БСП за България” Донка Симеонова и Виолета Желева.

На срещата бяха обсъдени съществуващите проблеми, свързани с новата Наредба за финансирането на институциите в образованието -  промяната във философията на делегираните бюджети, резултатите от Механизма за обхващане на децата и учениците, новите учебни планове и програми, проблемите с медицинското обслужване в училищата.
 
Изразено бе мнение, че механизмът за връщане на отпадналите деца в училище е неработещ, защото в екипите липсват представители на полицията, социалните и общините. Като сериозен проблем бе определена невъзможността ученикът да повтаря класове от 1 до 4 клас. Посочени бяха примери за ученици, които идват неграмотни в 5 клас, а след това процесът вече е необратим. Работещи в детските градини обърнаха внимание на необходимостта от привличане на психолози и логопеди в екипите на детските градини. Посочено бе, че 10% от децата имат поведенчески проблеми и техния брой в последните години се увеличава. Присъстващите на срещата се обединиха около мнението, че процедурите, описани в Наредбата за приобщаващо образование са тежки, тромави и неефективни. Дадени бяха редица примери и предложения за промени, касаещи нормативната база в сферата на образованието. Народните представители поеха ангажимент предложенията да намерят отражение в предлганите законодателни инициативи.