Социалистите с Хасково отбелязаха 200 години от рождението на Карл Маркс

28.09.2018 г.

В Хасково се проведе среща-разговор, посветена на 200 години от рождението на Карл Маркс. Гости на срещата бяха Васил Проданов – професор, доктор на философските науки, Димитър Генчев – професор, доктор по история, Валери Жаблянов –член на ИБ на НС на БСП, доктор по политология, и Чавдар Георгиев – хоноруван преподавател към Софийски университет “Св. Климент Охридски и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий, член на НС на БСП. Срещата бе открита от председателя на Общинския съвет на БСП –Хасково Антон Атанасов, който даде примери как в различни европейски държави, и извън Европа, е поставен акцент върху 200 годишнината от рождението на великия мислител.

Професорът по история Димитър Генчев определи връщането на Маркс в нашата история като изумително събитие и припомни, че това, което ни определя като „леви“ е нашата роля не само да разберем света, но и да го променим към по-добро. Той направи историческа препратка към мястото и ролята на марксовата теория в програмните документи на БСП от момента на нейното създаване досега.

Според Васил Проданов, отношението към Маркс се променя в хода на времето и докато през 90-те години в България неговите творби са изхвърлени от библиотеките и учебните програми, то от 2008 година интересът към неговите съждения се засилва.

Бяха посочени редица примери за това как се възприема Маркс извън България и как неговите виждания са повлияли върху развитието на философската мисъл, социалните науки , политологията и развитието на левите партии.

Засегната бе темата за съвременната интерпретация и възможностите за обяснение на днешните проблеми с философията на Карл Маркс. Тенденциите, за които говори Маркс, са много по-силно изразени от гледна точка на днешния марксизъм и днешния капитализъм, съществува различна структура на работната сила, увеличава се броят на формите на експлоатация и заграбване на човешкия капитал.

„Маркс не може да се приеме механично. Ако използваме неговия начин на анализ, неговия мироглед, ще имаме друг поглед към днешната действителност“ – акцентира членът на НС на БСП Чавдар Георгиев.

В изложенията на участниците в срещата се открои тезата- Маркс е прозрял бъдещето. Неговите открития са актуални и имат отношение към съвремения икономически и политически живот. Водещи бяха въпросите за капитализма и може ли той да се модифицира и да продължи да съществува безкрайно, за масовото разбиране за класите, за принадената стойност, задълбочаващото се неравенство и разрастващата се сила на капитала в глобализиращия се свят. Днес България е класова, индустрията ѝ е на нивата преди Втората Световна война, върху българския работник се оказва брутален натиск от чуждия капитал, необходимо е фундаментално преосмисляне на основни категории, като пазар и капитал.

„Маркс е създател и председател на Първата световна партия на работниците, на първия Интернационал. При него се наблюдава единство между теоретичните му търсения, убежденията, идеите и дейността му като политик. “ – подчерта Валери Жаблянов. Според него отбелязването на тази годишнина е значимо събитие не само като интелектуално предизвикателство, но и като отправна точка за размисъл за всички партии, които приеха научното обяснение на Маркс за капитализма, че обективният ход на историята е капитализмът да изчезне.