Диабетоболни в Хасково към БСП: Имаме нужда от повече помощ от страна на държавата

01.03.2019г.

"Имаме нужда от повече помощ от страна на държавата". С тези думи се обърнаха членовете на Сдружение на диабетоболните по време на среща с народните представители от ПГ на "БСП за България" Никола Динков и Виолета Желева в Хасково.         По време на срещата бяха обсъдени множество въпроси, касаещи законите за хората с увреждания и новата Наредба за медицинска експертиза, ощетяваща най-вече диабетиците. Новата методика за оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, която ще влезе в сила от 1 април предизвика интерес по време на  срещата. Те изразиха своето желание за повече подкрепа от страна на държавата при ясни критерии и правила, които да са валидни за всички.

В разговора бе споделено, че клубовете на хората с увреждания ще бъдат освободени от плащане на наем, за помещенията, които ползват, благодарение на общите усилия на народните представители и съветниците на БСП.

Проф.Емилия Масларова - председател на Областния съвет на БСП - Хасково отговори на въпроси, касаещи пенсиите и заложеното от БСП във Визия за България във връзка с пенсионната система.

В рамките на деня бе проведена и приемна за гражданите на Хасково. В рамките на разговорите, освен лични проблеми, бяха дадени и конкретни предложения, засягащи Закона за етажната собственост. Бе посочено, че някои от описаните в него нормативни изисквания са неефективни, затрудняват гражданите и трябва да бъдат променени.

Актуална за гражданите на Хасково остава темата за питейната вода и нейните цена и качество. В срещата и приемния ден участваха  председателят и заместник председателят на БСП - Хасково Антон Атанасов и Нина Стойчева.