Заместник-министър Стефан Бурджев се срещна със земеделски производители и животновъди в Хасковска област

18.05.2022 г.

Заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев проведе среща с ръководството на Областната служба по земеделие в Хасково, на която бяха обсъдени актуални въпроси от дневния ред на звеното. Бурджев приветства служителите и им благодари за постоянството и усилията в отговорната и тежка работа.

По-късно той проведе работна среща с представители на едно от модернизираните млекопреработвателни предприятия в град Хасково по време на обиколката си в областта. Мандрата е с капацитет над 120 тона на ден и преработва основно българска суровина.

По време на срещата бяха обсъдени най-наболелите проблеми и предизвикателства пред производителите, свързани с осигуряването на продоволствената сигурност, на фона на безпрецедентно увеличените разходи за горива и електроенергия. Тема на разговорите беше също и комуникацията между производители, преработватели и търговските вериги.

По  време на посещението си в Хасковска област аграрният заместник-министър Бурджев посети животновъден обект за крави млечно направление, под селекционен контрол, както и лозови насаждения и вино и оранжериен производител в с. Иваново, община Харманли. С тях той обсъди въпроси, свързани с необходимостта от актуализиране на финансирането по проектите от Програмата за развитие на селските райони, високите цени на фуражите и изкупните цени на суровините.

По време на срещите си заместник-министър Стефан Бурджев подчерта, че Министерството на земеделието разработва възможности за допълнително подпомагане, които да се реализират след актуализацията на бюджета, както и възможности, които предоставя новият Стратегически план в посока развитие на малките и средни производители, което да ги направи конкурентоспособни.