Касираха изборите съветници в община Ружинци след жалба на БСП за драстични нарушения

Административен съд Видин обяви за недействителен резултата от изборите за общински съветници в община Ружинци, по дело, образувано по жалба на БСП

В хода на делото бе оспорена истинността на протокола на Общинската избирателна комисия и на протоколите на всичките СИК в общината, в резултат на което бе назначена тройна експертизи. Вещи лица са установили, че броят на намерените действителни бюлетини е 2 154, а според ОИК са 2 508. Разлики са установени и при отразяване на преференциите. Нарушения са допуснати и при съхранението на изборните книжа.
"В една от секциите вещите лица са намерили пакет с надпис за 60 недействителни бюлетини. При отварянето му вътре са се оказали 136 бюлетини, от който само 6 недействителни, а останалите 130 са били действителни, като в 119 от тях е гласувано за БСП", посочи зам.-председателят на Областния съвет на БСП във Видин Димитър Велков.

След констатираните от съда нарушения при провеждане на изборите и отчитане на получения изборен резултат, съдът установи, че е налице опорочаване на вота на избирателите.  Обявяването на изборния резултат е станало при неспазването на Изборния кодекс и  при допуснати съществени нарушения на изборния процес, които са могли да доведат до изборен резултат, различен от обявения.