За община Хасково и ОбС на БСП

Община Хасково заема най-западната част от област Хасково. През територията й минават основните автобусни и ж.п. връзки кьм входно-изходните пунктове на България, което обуславя до голяма степен успешната търговия с Гърция и Турция. В общината живеят 116 667 души, което е 34% от населението на областта.

Промишлеността в община Хасково е многоотраслова. Развито е производството на машини за хранително-вкусовата и млекопреработващата промишленост, отоплителни и битови уреди. Съществуват множество средни и малки фирми, развиващи трикотажно производство и шивашка промишленост. В областта на хлебопроизводството, месопреработвателната и млечната промишленост работят множество частни фирми с разнообразна по асортимент продукция.

Община Хасково е единствената на територията на областта, която съгласно Наредбата за определяне на районите за целенасочено въздействие, е определена като район за развитие. Възможност за развитие дават и изградените от общината партньорски взаимоотношения с градове от САЩ, Гърция, Турция, Англия, Китай, Югославия, Беларус. Съществуват предпоставки за развитие на туризма.

Забелжителности на територията на общината са статуията на Богородица, регистрирана в книгата на Гинес, Узунджовската църква, Александровската гробница и музеят на Тракийското изкуство, старите градски къщи.

История на БСП в община Хасково

В далечната 1892 г. възниква първата социалистическа дружинка в Хасково с председател Христодор Арнаудов. Първи сеят новите социалистически идеи тук Марин Маймунков, Марин Кючуков, Георги Толчев, Владимир Дамянов, Христо Шишков, учителят Иван Кутев - първият преводач на "Комунистически манифест" в България и др. Отначало социалистите са една шепа хора, които буржоазните вестникари пренебрежително наричат "хлапетии", "безбожници", "чучулиги", но твърде скоро те стават организирана политическа сила. Някогашната социалистическа дружинка, която върши просветителска дейност, се превръща през 1910 г. в здрава партийна организация на БРСДП (т.с.). Тя дейно и на място, подпомагана от ръководните дейци на партията Димитър Благоев, Георги Кирков, Георги Димитров, които са пребивавали в Хасково, успява да се очисти от дребнобуржоазния реформизъм на общоделството и заема позициите на тесните социалисти. За оздравяването й имат изключителни заслуги местните видни партийни ръководители Тодор Атанасов (Санкето), Жеко Димитров, Ана Маймункова, Райна Кандева, Георги Йорданов, Асен Вапцаров и др., които неотстъпно защитават революционните принципи на партията.
Партията отбелязва още първото свое десетилетие с внушителна първомайска манифестация, в която участват неколкостотин души с червени знамена, с голяма стачка в града - стачката на тютюноработниците от фирмата "Херцог-и сие" на 27 юни 1902 г. - най-масовата за онова време в страната. На 24.12.1919 г. организацията извежда над 10 000 трудещи се на протестна демонстрация срещу бедственото положение на хората. Срещу тях е изпратена войска, пролива се народна кръв. Тогава тютюноработническо Хасково дава първата си жертва - работника-комунист Бойдю Атанасов Грудев, първата жертва в своя дълголетен класов двубой с капитализма.
Богата на имена и героични събития е революционната хроника на града. Десетилетия наред той е арена на люти класови схватки, които води работническата класа под ръководството на своя политически авангард - градската партийна организация. През 1917 г. в Хасково избухва женски антивоенен бунт. Хиляди тютюноработнички от града и же­ни от околните села протестират срещу противонародната политика на буржоазията с лозунгите - стига вече война, върнете ни мъжете от фронтовете, дайте ни хляб. И този бунт е потушен в кръв. Активен негов организатор е славната дъщеря на трудово Хасково - Ана Маймункова - видна организаторка на женското комунистическо движение у нас.
Незабравима ще остане и стачката на тютюноработниците от Хасково през 1922 г., в която като талантлив организатор се явява секретарят на тютюноработническия съюз в България - Стефан Кираджиев. Цели 25 дни трае стачката, за да завърши с победа (увеличение на заплатите и работни места за всички стачкуващи).
След преврата на 9 юни 1923 г. Хасковската партийна организация бързо се ориентира в политическите събития, отърсва се от пасивността и активно се включва в подготовката на въоръжено въстание.
Витошката конференция, проведена през 1924 г., приема курс за подготовката за ново въоръжено въстание. Хасковската организация още през пролетта на същата година формира политическата чета "Хр. Ботев", която се ръководи от Окръжния комитет на партията. Това е първата въоръжена чета в страната. Начело е комунистът Ради Делчев, а политически ръководител - Янко Павлитов - изпитан деец на партията в Хасковско. В началото на август към нея се присъединява и стихийно действащата група на Митьо Ганев. За една година тя провежда повече от 70 бойни и политически акции в пет окръга. Силен удар върху нея се нанася, след април 1925 г., след атентата на църквата "Света Неделя", когато тук са арестувани около 500 ятаци на четата. Кратката, но легендарна дейност на четата "Хр. Ботев" е една от героичните страници в историята на партията.
Стачните борби на Хасково се активизират и след тези години. Заселилите се тук над 9 хиляди бежанци, прокудени от родните места в Източна и Западна Тракия, разрушенията от Чирпанското земетресение, наводненията през 1932 г. стоварват непоносими тежести върху населе­нието от града и околията. Само за десетилетието 1926-1936 г. партията подготвя 38 стачки в Хасково. През килиите на Хасковския затвор за 21 години преминават над 1 030 политически затворници. Най-ярка протестна проява в Хасково е тютюноработническата стачка от 1929 г., в която участват над 7 хиляди работници. Тя продължава повече от месец. Ръководи се от комунистите Трайко Христев, Васил Маринов и Васил Караджов. В приветствието на ЦК на РП до партията в Хасково се казва: "Зад вас е цялата работническа класа....". Правителството на Андрей Ляпчев е принудено да обяви военно положение в града. Стачната вълна залива и други градове в страната. За тази стачка пише и Георги Димитров и вестниците в Европа (Германия, Франция, Русия...), името на еволюционно Хасково прогърмява по Европа.
Прогресивната общественост в света гневно осъжда и зверствата на фашистката власт в града. По повод обесването на двама войници в Хасковския затвор, световно известните писатели-антифашисти Анри Барбюс и Ромен Ролан изпращат протестна телеграма до българското прави­телство, в която се казва: "0т името на милионите антифашисти от цели свят, ние искаме да спрете екзекуциите, да спрете този кървав терор и да освободите политзатворниците". След изграждането на РМС в Хасково(1927) се сформира и първата в България детска група.
Много протестни акции организира партията в Хасково през 1933 г. в защита на Георги Димитров, който в Лайпциг нанася първото морално-политическо поражение на зараждащия се германски фашизъм. Все по-умело тя привлича в тази борба и други организации, и прогресивни сили от БЗНС. В навечерието на Втората световна война, под ръководството на град­ската партийна организация се разгръща масово движение в защита на мира и независимостта на България, против агресията на България срещу Съветския съюз.Така в 1940 г. в Хасково се образува българо-съветско дружество.
Не помръкващ героизъм и много свидни жертви съпътстват и въо­ръжената борба срещу фашизма през 1941-1944 година.
През пролетта на 1943 г. се създава партизанската чета "Ангел войвода". По-късно, в началото на 1944 г., тя става ядро на отряд „Асен Златаров”, който наброява 50 партизани. Неговият щаб прераства в щаб на VII военно-оперативна зона с командир Иван Араклиев и политкомисар Янчо Георгиев.
В безбройните епични битки в Хасково, ръководени от партийната организация, самоотвержено се борят комунисти и антифашисти от града и региона.
В обградената от войска и полиция плевня на братя Манахилови на 08.04.1943 г. край града до последен куршум се сражават и загиват ремсистите Иван Райков, Тодорка Паунова и Кънчо Иванов. Историята обезсмърти герои като Тодор Атанасов, Ана Маймункова, Жеко Димитров, Атанас Стратиев, Трайко Христев, Никола Терзиев,Коста Марков , Димитър Канев (Ашика),Моис Бенбасат, Кочо Господинов,Тенчо Хубенов, Петър Мирчев и много други народни борци.
Годините след 1944 г. се характеризират с динамично развитие на всички сфери на обществения живот, с ентусиазма и всеотдайния труд на гражданите на Хасково. Израстват, укрепват и се модернизират: гигантите в машиностроенето – комбинатите "Химмаш” и “Млада Гвардия”, ЗММ, заводите “Родина”, ”Автоматика”, текстилен комбинат „Жеко Димитров”, Тютюнев комбинат ”Тракия”, Свилоточно предприятие „Свила”, Мебелно предприятие “Н. Терзиев”, Строително монтажен комбинат, Домостроителен комбинат, Северна индустриална зона, включваща Завод за безалкохолни напитки, „Млечна промишленост”, “Родопа”, завод „МИР”,  Пивоварен завод, Винпром, съвременна търговска мрежа, развито кооперативно движение, окрупнено и модерно селско стопанство. В годините на социализма в Хасково продължава да се строи с ускорени темпове. Изградени са обекти като: читалища, Профсъюзен и Партиен дом, хотели и прилежащи към тях зони и инфраструктура, спортни площадки и зали, реализира се проект за търговската структура на „ЧАРШИЯТА”, реставрация на възрожденския ансамбъл, оформят се като комплексни зони за живеене с необходимите комуникации комунално и търговско обслужване кварталите „Орфей”, “Бадема” и „Куба”.
 

ОбС на БСП - Хасково

Камен Георгиев Тодоров - Председател

Божидар Петков Драганов - Зам.председател

Даниел Насков Йорданов - Зам.председател

Нина Стойчева Николова - Зам.председател

Славейко Андонов Андонов - Секретар

Чавдар Георгиев Георгиев - Секретар

Атанас Димитров Василев

Александър Методиев Атанасов

Ангел Валентинов Ангелов

Апостол Христов Апостолов

Атанас Вълчев Димов

Атина Васили Кацару

Богдан Мирославов Кирилов

Бончо Райчев Димов

Васил Жечев Колев

Виктор Георгиев Годжов

Георги Тодоров Тодоров

Георги Стайков Янчев

Делчо Митев Делчев

Делчо Делчев Тонев

Димитър Велев Димитров

Димитър Иванов Шишков

Златка Димова Тинева

Иван Тошков Владов

Иван Димитров Станчев

Иванка Миткова Пърпалова

Йорданка Янкова Петева

Калинка Димова Перестерова

Пламен Йорданов Събев

Радан Банков Чолаков

Стиляна Неделчева Ангелова

Смиляна Николова Нитова-Кръстева

Руси Русев Николов

Татяна Ангелова Матева

Татяна Милкова Мирчева

 

За информация за дейността на ОбС на БСП Хасково: 

http://haskovo.bsp.bg/; http://www.bsphaskovo.com/https://www.facebook.com/bsphs

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи