За община Ивайловград и ОбС на БСП

Община Ивайловград е разположена в най-югоизточната част на Родопите. На изток граничи с Република Гърция. Има територия от 814 кв. км., а населението на общината наброява 9 183 души, живеещи в 51 населени места.

Разполага с изобилие на водни ресурси - река Арда и язовир "Ивайловград", наличие на полезни изкопаеми. На територията на общината има разработени залежи от скално-облицовъчни материали.
Източните Родопи са един от районите в страната с най-богато биологично разнообразие. В общината се срещат 84 вида растения от Червената книга и 11 редки видове в световен мащаб. Районът е от голямо значение за опазване на птиците - 77 вида птици фигурират в Червената книга на страната, а 7 вида са световно защитени. Уникално е разнообразието от грабливи птици.

Селското стопанство е основен отрасъл за община Ивайловград. Основно са развити лозарство и производство на плодове и зеленчуци. Има множество малки частни фирми, специализирани основно в обработка на скално-облицовъчни материали. Има условия за воден и ловен туризъм, риболов и практикуване на водни спортове.

Забележителности с национално значение са вила Армира, могилата-гробница край с. Свирачи от тракийско-римския период и крепостта Лютица. Има много останки от крепости и стари селища.

Общински съвет на БСП - Ивайловград

Стефан Иванов Танев - Председател

Георги Петров Тодоров - Зам.предесдател

Костадин Димов Тамахкяров - Зам.председател

Стоян Димитров Стоянов - секретар

Стефка Костадинова Тамахкярова

Стефан Николов Кърцев

Милена Георгиева Танева

Янка Колева Теохарова

Златина Атанасова Христова

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи