Проведе се конференция на общинската организация на БСП в Димитровград

актуална информация към 25.04.2016г

Проведе се отчетно-изборна конференция на БСП- Димитровград. За председател бе избран Койчо Вълчев, по информация на Нина Николова.За делегати на 49-тия Конгрес на БСП бяха избрани Койчо Вълчев, Димитър Петров и Тодор Тодоров.За членове на НС бяха номинирани - Виолета Желева, Димитър Петров, Галя Спасова, Койчо Вълчев, Светослав Христов.

За председател на НС на БСП бяха номинирани Михаил Миков, Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев.

За председател на ОПКК бе номинирана Венелина Арнаудова.Тя получи номинация и за член на ОПКК.