Опан, Павел баня, Николаево и Стамболово с поредна висока оценка за „Визия за България“

Окт 26, 2018 Новини Избори 0 2445

26.10.2018 г.

На среща с жителите на община Опан по повод „Визия за България“ участие взеха народните представители Валери Жаблянов, Николай Тишев и Цветан Топчиев и областният председател на БСП Стара Загора- Румяна Динева. Народният представител Валери Жаблянов подчерта необходимостта от всеобхватна икономическа и социална реформа. „Визия за България е основа за бъдеща управленска програма на БСП. В нея са разработени основните въпроси за едно по- динамично развитие на страната, основано върху принципа на социалната справедливост и равномерното регионално развитие. Предложените от БСП промени имат за цел да гарантират основните конституционни права на достъп до качествено здравеопазване и образование“, отбеляза народният представител. В изказването си той се спря върху причините, довели до обезлюдяването на големи региони от България. Жаблянов обърна внимание на негативните тенденции и порочни явления в политическата система на държавата, като начина на провеждане на избори и липсата на медийна свобода. „Днешното управление на България не е поставило никакви значими цели за развитие. То разчита главно на сектора на услугите“, коментира народният представител Николай Тишев. Той подчерта че във Визията БСП предлага възстановяването и развитието на някои традиционни за отделните региони индустрии. Народният представител Цветан Топчиев коментира въпросите, свързани със селскостопанската политика на страната, като обърна внимание върху деформираното разпределение на земеделски субсидии по отношение на едрите арендатори. Проблем е, че липсва преработваща промишленост и изкупните цени на продукцията са крайно ниски. Присъстващите предложиха да бъде въведена пределна граница за обработваемите площи както и  да бъде допълнено във „Визия за България“, че държавата ще предостави земя на младите хора в селските райони, които желаят да се занимават със земеделие.

Жителите на Павел баня дадоха своите предложения и висока оценка  на проекта на БСП „Визия за България“. За същността на Визията говори зам.- председателят на ПГ на "БСП за България" Георги Свиленски. „Визията е начинът да променим модела и системата- на експлоатация, ограбване и неравенство в перспектива“, заяви народният представител Чавдар Велинов. На сериозно разискване бе поставена темата за образованието и проблемите, касаещи сферата. Присъстващите изразиха мнение, че би било редно частните училища да не получават публични финансови средства. Те призоваха за ревизия на Закона за предучилищното и училищно образование и промяна на формулата на делегирания бюджет. „Предложенията ни във „Визия за България“ в сектор образование са изготвени така, че водещо да е качеството на образованието“, поясни народният представител Веска Ненчева. Народният представител Николай Пенев коментира въпросите, свързани с енергетиката. Жителите на Павел баня изразиха подкрепата си за изграждането на АЕЦ „Белене“.

Визията за социалната политика на БСП бе акцент на срещата в Николаево, на която присъстваха народните представители Теодора Халачева и Тодор Байчев. Присъстващите се обединиха около тезата, че управлението на ГЕРБ не е в полза на обикновения български гражданин. Те призоваха държавата да си върне функциите и да се погрижи за най- слабите в обществото. „Недопустимо е в 21 век, в старана член на Европейския съюз, почти 2 000 000 пенсионери да живеят под прага на бедността“, коментира народният представител Теодора Халачева. Тя обясни, че усилията на БСП в социалната политика са насочени  към преизчисляване на всички пенсии, което да създаде условия за достоен живот на възрастните хора. На срещата бяха дискутирани и въпроси, свързани с вътрешната сигурност на страната. „Трябва да се засили ролята на районните инспектори, за да се намали битовата престъпност“, коментира народният представител Тодор Байчев. „Обръщаме специално внимание на препоръките на хората от Николаево, които ще залегнат в законодателната дейност на БСП“, категоричен бе Байчев.

Народните представители от ПГ на "БСП за България" Милко Недялков и Николай Цонков представиха проекта "Визия за България" пред жителите на община Стамболово. На срещата бяха поставени множество въпроси- от липсата на заетост за младите хора в малките населени места със смесено население до проблемите на възрастните хора и техните пенсии, с които едва оцеляват. Темата здравеопазване бе сред водещите на срещата. Хората споделиха, че в цялата община има само двама общопрактикуващи лекари и няма аптека. Народният представител Николай Цонков обясни на присъстващите предложенията на БСП във Визията по отношение на здравеопазването, като наблегна, че за да бъде пациентът в центъра на системата, държавните лечебни заведения не трябва да бъдат търговските дружества. Той поясни, че е изключително важно държавата активно да участва в контрола на средствата в тази сфера. Народният представител Милко Недялков коментира въпросите, свързани с асистентската помощ, която не е само за хора с увреждания, а и за възрастните хора.